[:pl]
Federacja Niemieckich Browarów Rzemieślniczych jest zrzeszeniem browarów niemieckich, które stawia sobie za cel umożliwienie miłośnikom niemieckiej sztuki piwowarskiej rozkoszowania się piwem w stylu niemieckim również w domu.
Federacja Niemieckich Browarów Rzemieślniczych reprezentuje browary członkowskie samodzielnie i kompleksowo – to znaczy w zakresie dystrybucji, marketingu, reklamy i promocji sprzedaży.
[:de]Der Verbund deutscher Brauer ist eine Verbindung deutscher Brauereien, mit dem Ziel deutsche Brauereiprodukte im Ausland zu vermarkten und zu exportieren.
Der Mehrwert für unsere Brauereien ist der Eintritt in einen weiteren Markt in dem wir stellvertretend die Produkte der jeweiligen Brauerei selbstständig umfassend vermarkten – das heißt unter den Gesichtspunkten der Distribution, des Marketings, der Werbung und der Verkaufsförderung am POS.
[:]

[:pl]Wyróżnia nas[:de]WAS UNS AUSZEICHNET[:]

[:pl]Dystrybucja[:de]Distribution[:]
[:pl]Z naszego logistycznie optymalnie zlokalizowanego centrum zapewniamy dystrybucję na cały kraj. Obsługujemy przy tym następujące kanały dystrybucji: hurtownie, specjalistyczne hurtownie piwa i napojów bezalkoholowe, prywatne i filialne sklepy spożywcze oraz zakłady gastronomiczne.[:de]Aus unserem logistisch günstig gelegenen Standort distribuieren wir landesweit. Dabei bedienen wir die Vertriebskanäle GH, GFGH, der private sowie filial-LEH und die Gastronomie. In diesen agieren wir unter Beachtung des Markenaufbaus und der Marktdurchdringung.
Sind auch Sie interessiert an dem Export Ihrer Produkte, so senden Sie uns bitte Ihr Portfolio und Ihr Ziel via E-Mail.
[:]
[:pl]Wysoka klasa niemieckich marek piwnych jest ceniona na całym świecie. Właśnie z tym prestiżem czuje się związana Federacja Niemieckich Browarów Rzemieślniczych i użycza browarom swojego silnego głosu.
Piwo jest ulubionym napojem alkoholowym w Europie. Szczególnie ze względu na obowiązujące od 1516 r. Niemieckie Prawo Czystości kojarzone jest na całym świecie zwłaszcza z Niemcami.
Niemiecka branża piwowarska jest wyjątkowa w skali światowej. Ponad 1400 niemieckich browarów potwierdza swoje profesjonalne kompetencje w zakresie ważenia piwa. Z tym łączą się aspiracje do codziennego dostarczania ludziom pewnego i atrakcyjnego produktu spożywczego.
Federacja Niemieckich Browarów Rzemieślniczych reprezentuje wspólne interesy niemieckiej branży piwowarskiej, zwalcza nieuczciwą konkurencję i promuje wymianę doświadczeń, szczególnie na płaszczyźnie gospodarczej, prawnej, technicznej i ekonomiki przedsiębiorstw.
Federacja Niemieckich Browarów Rzemieślniczych reprezentuje kompleksowo interesy i cele niemieckich piwowarów.[:de]
Der Wert deutscher Biermarken ist weltweit anerkannt. Diesem Anspruch fühlt sich der Bund Deutscher Brauer verpflichtet und verleiht den Brauereien eine starke Stimme.
Bier ist europaweit das beliebteste alkoholische Getränk. Nicht zuletzt aufgrund des seit dem Jahr 1516 geltenden Deutschen Reinheitsgebots wird es weltweit insbesondere mit Deutschland in Verbindung gebracht.
Die deutsche Brauwirtschaft ist weltweit einmalig. Mehr als 1500 deutsche Braustätten dokumentieren eine Kernkompetenz in Sachen Bier. Damit einher geht der Anspruch, ein sicheres und attraktives Lebensmittel Tag für Tag den Menschen zur Verfügung zu stellen.
Der Bund Deutscher Brauer nimmt die gemeinsamen Interessen der deutschen Brauwirtschaft wahr, bekämpft unlauteren Wettbewerb und fördert den Erfahrungsaustausch insbesondere auf wirtschaftlichem, rechtlichem, betriebswirtschaftlichem und technischem Gebiet.
Der Bund Deutscher Brauer präsentiert ganzheitlich das Anliegen und die Interessen der deutschen Brauer.[:]
[:pl]Organizacja i zadania[:de]Organisation und Aufgaben[:]
Compliance
[:pl]Funkcjonowanie Federacji Niemieckich Browarów Rzemieślniczych bazuje na sile poszczególnych, zrzeszonych w niej browarów. W swojej działalności Federacja Niemieckich Browarów Rzemieślniczych konsekwentnie kieruje się zgodnością z prawem kartelowym. Postępowanie sprzeczne z tym prawem może skutkować grzywnami i roszczeniami odszkodowawczymi.
Tego rodzaju naruszenia stoją również w sprzeczności z reprezentowanymi przez nas zasadami konkurencyjności, opartymi na wolności i uczciwości.
Dlatego też każdy browar i każdy pracownik musi mieć świadomość swojej odpowiedzialności.[:de]Der Bund Deutscher Brauer lebt von den Stärken seiner individuellen Brauereien. Die Arbeit des Bund Deutscher Brauer ist auf die konsequente Vereinbarkeit mit dem Kartellrecht ausgerichtet. Widerhandeln kann zu Geldbußen sowie Schadenersatzansprüchen führen.
Auch sind solche Verstöße nicht vereinbar mit dem von uns vertretenen fairen und freien Leistungswettbewerb.
Deshalb besteht die Notwendigkeit, dass sich jede Brauerei und jeder Mitarbeiter seiner Verantwortung stets bewusst ist.[:]
[:pl]Z pojęciem „Prawo Czystości” miłośnicy piwa w kraju i za granicą kojarzą wysoki standard jakościowy. To najstarsza na świecie, wciąż obowiązująca ustawa o ochronie praw konsumenta, która została wydana w 1516 r. przez bawarskiego księcia Albrechta IV Wittelsbacha, zwanego Mądrym.  Do tego czasu często dodawano do piwa najróżniejsze niestrawne, czasami wręcz trujące składniki. [:de] Bierbegeisterte im In- und Ausland verbinden mit dem Wort Reinheitsgebot einen Qualitätsstandard. Es ist das älteste noch gültige Verbraucherschutzgesetz der Welt, welches im Jahr 1516 erlassen wurde durch Herzog Albrecht IV. von Bayern.  Bis dahin wurden oft die unverträglichsten bis giftigen Zutaten ins Bier gemengt.[:]
[:pl]Prawo Czystości z 1516 r.[:de]Das Reinheitsgebot[:]
[:pl]Dzień piwa niemieckiego[:de]Tag des Deutschen Bieres[:]
[:pl]Z biegiem wieków kunszt ważenia piwa w Niemczech zaowocował różnymi gatunkami piwa, tworząc wyjątkową różnorodność na skalę światową. W konsekwencji Unia Europejska uznała piwo produkowane w Niemczech w oparciu o Prawo Czystości za certyfikowany „produkt tradycyjny”. W związku z tym od 1994 r. obchodzony jest co roku Dzień piwa niemieckiego, świętowany 23 kwietnia.
Po upływie 500 lat znaczenie Prawa Czystości jest dzisiaj bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej.
Każdego roku 23 kwietnia jest obchodzony przez piwowarów, gastronomów, sprzedawców piwa i klientów w ramach różnych imprez, jak zwiedzanie browarów, festyny w browarach, seminaria na temat piwa i przedpołudniowe spotkania przy piwie.[:de]
Im Lauf der vergangenen  Jahrhunderte hat das Handwerk in Deutschland die verschiedensten Biersorten entwickelt, und so weltweit eine einzigartige Vielfalt geschaffen. Dafür hat die Europäische Union das in Deutschland nach dem Reinheitsgebot gebraute Bier zertifiziert als „traditionelles Lebensmittel“. Deshalb wird seit dem Jahr 1994 alljährlich am 23. April der Tag des Deutschen Bieres gefeiert.
Nach 500 Jahren ist die Bedeutung des Reinheitsgebotes aktueller denn je.
Am 23 April  jeden Jahres feiern das die Brauer, Gastronomen und Getränkehändler mit Ihren Kunden mittels verschiedener Aktionen wie  Brauereibesichtigungen, Brauereifesten, Bierseminaren und Frühschoppen.[:]