Ambasadorzy piwa

[:pl]„Ambasador piwa” to tytuł honorowy przyznawany od 2002 r. osobom, które wyróżniają się szczególnym zaangażowaniem w sprawach politycznych, społecznych, gospodarczych, kulturalnych lub medialnych.[:de]„Botschafter des Bieres” ist ein Ehrentitel der seit 2002 an Personen verliehen wird, die sich durch besonderes Engagement ausgezeichnet haben in politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen oder medialen Angelegenheiten.[:]
2003
Barbara Schöneberger

[:pl]Najbardziej lubiana moderatorka w Niemczech, Barbara Schöneberger, jest miłośnikiem piwa niemieckiego, w szczególności gatunków produkowanych w Nadrenii Północnej-Westfalii. Za sprawą przekonującej i błyskotliwej charyzmy jest doskonałą Ambasadorką niemieckiego piwa.[:de] Die bundesweit beliebte Moderatorin Barbara Schöneberger liebt das Deutsche Bier, insbesondere die Bierstile Nordrheinwestfalens. Durch ihr schlagkräftiges und spritziges Charisma ist sie die perfekte Botschafterin des Deutschen Bieres.[:]

2002
Dr Dieter Hundt

[:pl]Dr Dieter Hundt, przedsiębiorca, działacz piłkarski i przewodniczący Federalnego Zrzeszenia Niemieckich Organizacji Pracodawców, został wybrany na pierwszego Ambasadora piwa niemieckiego ze względu na swoje rozważne zaangażowanie na rzecz gospodarki, polityki i społeczeństwa.[:de]Dr. Dieter Hundt, Unternehmer, Fussballfunktionär und Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, wurde zum ersten Botschafter des Deutschen Bieres gewählt, auf Grund seines umsichtigen Engagements für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.[:]

2004
[:pl]Jessica Schwarz i Peter Müller[:de]Jessica Schwarz und Peter Müller[:]

[:pl]Jessica Schwarz jest aktorką i moderatorką telewizyjną, pochodzi z rodziny, która była właścicielem minibrowaru i restauracji. W kapitalny sposób opisuje specyfikę piwa niemieckiego, niekonwencjonalnie, dowcipnie, wszechstronnie, autentycznie i naturalnie.

Peter Müller, premier rządu kraju związkowego Saara, wybrany na Ambasadora piwa za entuzjastyczne promowanie ciągłych przemian i docenianie niemieckiej kultury piwnej.[:de]Jessica Schwarz ist Schauspielerin und Moderatorin und stammt aus einer Hausbrauerei mit Restaurant. Beeindruckend präsentiert sie die Eigenschaften Deutschen Bieres, unkonventionell, spritzig, vielseitig, authentisch und natürlich.

Peter Mueller, Ministerpräsident des Bundeslandes Saarland, wurde zum Bierbotschafter gewählt, weil er zum beständigen Wandel begeistert und die Deutsche Bierkultur schätzt.
[:]

2005
Norbert Blüm

[:pl]Norbert Blüm, który przez 16 lat był ministrem pracy i spraw socjalnych w rządzie federalnym RFN, jest znany jako niepoprawny optymista. Nieustannie udzielał się na rzecz piwa niemieckiego jako elementu spajającego ludzkie więzi.[:de] Norbert Bluem, 16 Jahre Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, ist bekannt als lebensfroher Mensch. Stets hat er sich für Deutschs Bier als Menschen verbindendes Element eingesetzt.[:]

2006
Peter Harry Carstensen

[:pl]Peter Harry Carstensen, premier rządu w Szlezwiku-Holsztynie, przez wiele lat był wiceprzewodniczącym Niemieckiego Instytutu Czystego Piwa. W wyjątkowy sposób angażował się w zachowanie Prawa Czystości niemieckiego piwa.[:de]Peter Harry Carstensen, Ministerpräsident des Bundeslandes Schleswig-Holstein, amtierte für viele Jahre als Vizepräsidenten des Deutschen Instituts für Reines Bier. In ganz besonderer Weise engagierte er sich für den Erhalt des Reinheitsgebots des Deutschen Bieres[:]

2007
Horst Seehofer

[:pl]Horst Seehofer, premier rządu Bawarii, pochodzi z Ingolstadt, gdzie zrodziła się idea Prawa Czystości niemieckiego piwa. Gdy piastował funkcję ministra rolnictwa w rządzie federalnym RFN, był silnie związany z niemieckim piwem.[:de]Horst Seehofer, Ministerpräsident Bayerns, stammt aus Ingolstadt, der Geburtsstadt des Reinheitsgebotes des Deutschen Bieres. In seiner Amtszeit als Bundeslandwirtschaftsminister war der enge mit dem deutschen Bier verbunden.[:]

2008
Frank-Walter Steinmeier

[:pl]Prezydent RFN, który w trakcie urzędowania na stanowisku ministra spraw zagranicznych był Ambasadorem niemieckiego piwa. Jest ceniony za prosty i optymistyczny sposób bycia, a jako ambasador angażował się na rzecz pozytywnego wizerunku niemieckiego piwa.[:de]Der Bundespräsident, der in seiner Amtszeit als Bundesaußenminister Botschafter des Deutschen Bieres war. Er ist geschätzt für seine geradlinige und zuversichtliche Art und engagierte sich als Botschafter für das gute Image des Deutschen Bieres.[:]

2009
Ilse Aigner

[:pl]Pani Ilse Aigner, minister w rządzie federalnym RFN, została wybrana na Ambasadora piwa, ponieważ jako Bawarka doskonale nadawała się do promowania niemieckiej kultury konsumpcji piwa. Jest symbolem radości życia, energii i różnorodności – podobnie jak niemieckie piwo.[:de]Ilse Aigner, Bundesministerin, wurde als Botschafterin des Bieres gewählt, weil sie als Bayerin deutschen Biergenuss außerordentlich vertreten konnte. Sie steht für Lebensfreude, Energie und Vielfalt – wie das Deutsche Bier.[:]

2010
Volker Kauder

[:pl]Sam pracował w branży piwnej i zajmował się w trakcie studiów dostawami piwa. Jego szczególne zainteresowanie koncentruje się na gospodarce regionalnej, wspierając w ten sposób różnorodność browarów.[:de]Er war selbst berufstätig in der Bierbranche und lieferte während seines Studiums Bier aus. Die Regionale Wirtschaft ist ihm ein besonderes Anliegen, und fördert somit die Vielfalt der Brauereien.[:]

2011
[:pl]Ina Müller i Volker Kauder[:de]Ina Müller und Volker Kauder[:]

[:pl]Ina Müller promuje kulturę konsumpcji piwa w swoim kapitalnym talk-show. Jako mocna kobieta, szczerze ciesząca się radością życia jest predestynowana do bycia Ambasadorem piwa.

Volker Kauder jest przewodniczącym frakcji parlamentarnej CDU-CSU w niemieckim Bundestagu. Jako jedyny reprezentant dwukrotnie z rzędu wybierany na Ambasadora piwa.[:de] Ina Mueller lebt Biergenuss in ihrer ausgezeichneten Talkshow. Als Powerfrau mit purer Lebensfreude ist sie prädestiniert als Bierbotschafterin.

Volker Kauder ist im Bundestag der Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion. Er wurde als einziger Repräsentant zweimal in Folge zum Bierbotschafter gewählt.
[:]

2012
Dr Renate Sommer

[:pl]Dr Renate Sommer jest przewodniczącą Klubu koneserów piwa w Parlamencie Europejskim i oficjalnie okazuje swoje zamiłowanie do piwa. Pani Sommer jest ekspertem w dziedzinie rolnictwa, bezpieczeństwa żywności i zdrowia.[:de]Dr. Renate Sommer ist Präsidentin des bier-Clubs des Europaparlamentes und zeigt offiziell ihre Liebe zum Bier. Frau Sommer ist Fachfrau für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Gesundheit.[:]

2013
Peter Altmaier

[:pl]Jako polityk CDU i minister w rządzie federalnym RF Peter Altmaier angażuje się w politykę gospodarczą i proekologiczną. Jako Ambasador piwa z zapałem promował kulturę konsumpcji piwa.[:de]Der CDU-Politiker und Bundesminister Peter Altmaier engagiert sich für Wirtschafts-/ und Umweltpolitik. Als Botschafter warb er ganz besonders für den Biergenuss.[:]

2014
[:pl]Sonya Kraus i Cem Özdemir[:de]Sonya Kraus und Cem Özdemir[:]

[:pl]Sonya Kraus należy do najbardziej rozpoznawalnych w Niemczech moderatorów telewizyjnych. Znana i ceniona za poczucie humoru i radość życia. Lubi piwo Kölsch, jest symbolem nowoczesnego stylu życia, kultury i rozrywki, od wielu lat angażuje się w działalność wolontariacką.

Cem Özdemir, polityk Zielonych, od początku kariery działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, wpierając w ramach podejmowanych działań ochronę zasobów naturalnych, a także słodownie i browary.
W trakcie swojej bezprecedensowej kadencji jako Ambasador piwa odwiedzał liczne browary i uprawiał chmiel w swoim ogrodzie.[:de]Sonya Kraus ist in Deutschland eine der bekanntesten Fernsehmoderatorinnen. Sie ist bekannt für ihren Humor und Ihre Lebensfreude. Sie mag Kölsch, steht für modernen Lifestyle, Genuss und Kultur, und seit vielen Jahren engagiert sich Sonya Kraus ehrenamtlich.

Cem Özdemir, Grünen-Politiker, engagiert sich seit Beginn seiner Kariere für kleine und mittlere Unternehmen und fördert dadurch den Schutz natürlicher Ressourcen sowie Mälzereien und Brauereien.
In seiner beispiellosen Amtszeit als Botschafter des Bieres besuchte er zahlreiche Brauereien und kultivierten Hopfen in seinem Garten.
[:]

2015
Christian Schmidt

[:pl]Christian Schmidt, minister rolnictwa w rządzie federalnym RFN, z wielkim entuzjazmem angażuje się w niemiecką branżę piwną i rolnictwo oraz skuteczne warunki ramowe na płaszczyźnie krajowej i europejskiej.[:de] Christian Schmidt, Bundeslandwirtschaftsminister, engagiert sich mit großem Einsatz für die deutsche Brau- und Landwirtschaft, für nationale und europäische zuverlässige Rahmenbedingungen.[:]

2016
Prof. Norbert Lammert

[:pl]Prof. Norbert Lammert jest wybitną postacią w świecie niemieckiej polityki i przez 37 lat był posłem do niemieckiego Bundestagu. W tym czasie przez 12 lat był przewodniczącym Bundestagu i jest dotychczas jedynym przewodniczącym, który sprawował swój urząd przez całe trzy kolejne kadencje.[:de]Prof. Norbert Lammert ist eine herausragende politische Persönlichkeit Deutschlands und gehörte lange 37 Jahre dem Deutschen Bundestag an. Davon war er 12 Jahre Bundestagspräsident, der bisher einzige Bundespräsident, der das Amt über drei komplette Legislaturperioden ausübte.[:]

2017
Winfried Kretschmann

[:pl]Premier Badenii-Wirtembergii jest politykiem oddanym sprawom ekologii i gospodarki. W 2011 r. został pierwszym politykiem Partii Zielonych wybranym na szefa rządu niemieckiego kraju związkowego. Z pełnym zaangażowaniem opowiada się za ochroną naszych zasobów naturalnych oraz regionalności i różnorodności.[:de]Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg ist ein beflissener Umwelt- und Wirtschaftspolitiker. Im Jahr 2011 wurde er als erster Politiker einer Grünen Partei zum Regierungsvorsitzenden eines deutschen Bundeslandes gewählt. Für den Schutz unserer natürlichen Ressourcen sowie für Regionalität und Vielfalt setzt er sich mit Nachdruck ein.[:]